Hazır codesys bloklarında bulunab R_TRIG ve F_TRIG bloklarını kullanmadan
kendi yükselen kenar kodumuzu nasıl yazacağımızı inceleyelim.
var sensor : bool ;
var trigR : bool ;

if sensor and not trigR then
(*Yükselen kenar kodunuzu buraya yazabilirsiniz*)
end_if

rTrig := sensor;

 

25 Kasım 2015

Codesys ST HighEdge (Yükselen Kenar tetiklemesi)

Hazır codesys bloklarında bulunab R_TRIG ve F_TRIG bloklarını kullanmadan kendi yükselen kenar kodumuzu nasıl yazacağımızı inceleyelim. var sensor : bool ; var trigR : bool ; […]